Prosjektverksted 2015

Invitasjon til Forskningsrådets dag for næringslivet i Troms 18. juni

Publisert 21.05.15

NHO Arktis

Forskningsrådets dag for næringslivet i Troms
18. juni kl. 1000-1600 Linken -Forskningsparken, Sykeusveien 21

 Målgruppen er bedrifter og forskningsmiljø som samarbeider med bedrifter.

 På programmet finner du:

 • Prosjektverksted – er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere forskningsassisterte prosjekter
 • SkatteFUNN
 • Forskningsrådet lyser i år ut 900 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Alt om de planlagte utlysningene 2015, tilbudet om å sende inn en prosjektide, og skisser til Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Møte med følgende programmer og mulighet for individuell samtale:
  • BIA Brukerstyrt innovasjonsarena
  • PETROMAKS 2 Stort program for petroleum
  • DEMO2000 Program for demonstrasjon og pilotering i petroleumssektoren
  • MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner
  • SkatteFUNN

 Program og påmelding (innen 16.6.), valg av paralellsesjoner og individuelle samtaler (vær tidlig ute om du ønsker samtale):

For mer informasjon og påmelding trykk her