Reiselivsminister Monica Mæland spør de unge i Nord-Norge om råd

Når regjeringen i 2016 skal legge frem en stortingsmelding om reiseliv, ønsker næringsministeren å rådføre seg med de unge.

Publisert 05.06.15

NHO Arktis

Reiseliv er en av de næringene som vokser raskest i verden. Det er 15 år siden forrige gjennomgang av norsk reiseliv.
– Dagens unge har et annet forhold til sosiale medier og teknologi enn det vi har, og de ser verden gjennom nye briller og i mindre skala. sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.

Elever fra grunnskole, videregående og høyere utdanning i Nordland, Troms og Finnmark møtes til dyst 9. og 10. juni i og utenfor Tromsø.
– Når utdanning og arbeidsliv samarbeider, skapes utmerkede opplæringsarenaer og nyttige læringssituasjoner for elevene. Når de nå i tillegg kan levere innspillene sine til reiselivsmeldingen blir det vinn-vinn for begge, sier Johansen.

Les mer her

Pressen er hjertelig velkommen til å delta!

 Pressekontakt:

Anne Grete Johansen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Troms,
mobil 90980991, e-post: anne.grete.johansen@ue.no