Rekordstor IA-konferanse - Det gode liv på jobb

IA-rådet i Troms holdt i går en rekordstor IA-konferanse med nesten 800 deltakere 20.november på Clarion Hotel Edge i Tromsø. Temaet for konferansen var: Arbeidslivets etikk, arbeidsglede, humor og kommunikasjon.

Publisert 21.11.14

Troms og Svalbard

Nærmere 800 deltakere fra hele Troms hadde tatt veien til Tromsø torsdag 20. november, for å delta på IA-rådet i Troms sin årlige konferanse om det gode liv på jobb. Konferansen skal gi ledere, personalansvarlige, tillitsvalgte, verneombud påfyll i arbeidshverdagen. I år som i fjor var det venteliste for å få delta på konferansen.

Henrik Syse, forsker, filosof og forfatter skapte engasjement og ettertanke om arbeidslivets etikk. Gjennom sitt foredrag skapte han en annerledes tilnærming i hverdagen i arbeidslivet. Hvor verdier og mål har fokus, så når man ikke målet, så lenge plattformen eller grunnmuren på arbeidsplassen er solid. Hans budskap var at grunnmuren på arbeidsplassen jevnlig må vedlikeholdes og ikke bare ha plass i de store festtalene.

Konferansens andre foredragsholder, Stein Tyrdal, lege og leder av Humorologisk institutt fikk frem viktigheten av humor i arbeidslivet og hvordan man kan bruke humor som verktøy og virkemiddel for å oppnå arbeidsglede.

Foredragsholderne klarte å engasjere en fullstappet konferansesal og sette fokus på det gode liv på jobb.

IA-rådet i Troms fortsetter sitt arbeid for et inkluderende arbeidsliv også i året som kommer og takker NAV Arbeidslivsenter for innsatsen i forbindelse med konferansen og i IA-arbeidet for øvrig.