Vet du hvor mange sykepleiere Varanger Kraft finansierer hvert år?

Bedrifter har en svært sentral plass i alle lokalsamfunn. Nå har NHO lansert samfunnsbidraget der lokale bedrifter på en enkel måte kan finne ut hvor mye av den norske velferden bedriften finansierer.

Samfunnsbidrag

Samfunnsbidrag Fotograf: NHO

Publisert 29.12.17

NHO Arktis

Bedrifter har en svært sentral plass i alle lokalsamfunn. Nå har NHO lansert samfunnsbidraget der lokale bedrifter på en enkel måte kan finne ut hvor mye av den norske velferden bedriften finansierer. Samfunnsbidraget viser hvor viktig jobbskaperne i bedriftene er for at vi fortsatt skal være verdens beste land å bo i.

Prøv NHOs samfunnsbidrag her.

Varanger kraft-konsernet sysselsetter om lag 80 personer og leverer store overskudd til kommunen og staten, som igjen er med å finansiere viktige fellesgoder. Bare Varanger Kraft konsernet finansierer 734 elevplasser eller 158 sykepleiere per år. I tillegg til dette, leverer kraftselskapet hvert år ett utbytte på nærmere 25 millioner kroner til sine eiere, som er kommuner i Øst-Finnmark. - "Bedriftens bidrag er betydningsfull for at kommunene kan levere gode tjenester til sine innbyggere", slår regiondirektør i NHO Arktis Målfrid Baik fast.

Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats.

"Bedriftenes verdiskaping gir store økonomiske ringvirkninger i sine lokalsamfunn. Vi mener det er viktig at alle forstår sammenhengen mellom privat verdiskaping og offentlig velferd. Uten verdiene og arbeidsplassene som skapes i norske bedrifter hadde ikke staten hatt penger til å betale for verdens beste velferdssamfunn", sier Terje Skansen, konserndirektør i Varanger Kraft.

Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Derfor trenger Norge og Finnmark bedrifter som skaper verdier og bevarer arbeidsplasser, samtidig som de også skaper rom og lønnsomhet for andre bedrifter gjennom lokale innkjøp, sier ordfører i Vadsø kommune, Hans-Jacob Bønå.

Regiondirektør Baik understreker hvor viktig det er å synliggjøre bedriftenes betydning. NHO har derfor utviklet et verktøy der vi kan se konkrete eksempler på hva bedriftenes bidrag er i samfunnet, for eksempel i antall kilometer vei, kulturtilbud og et operativt forsvar.

Næringslivet bidrar til å sikre velferden vår og et godt samfunn å leve i for alle. Jobbskaping er altså avgjørende for velferdssamfunnet. Ikke minst i årene fremover, der vi skal bli mindre avhengig av inntektene fra olje- og gassektoren, der vi blir flere eldre, der andelen utenfor arbeidslivet er stort. Da er det viktig at våre lokalpolitikere legger til rette for at små og store bedrifter kan trygge dagens arbeidsplasser og skape nye. For det er disse arbeidsplassene, i privat sektor, som finansierer våre fellesgoder, konkluderer Baik.

Les mer om Varanger Kraft her