Sammenslåing av NHO Finnmark og NHO Troms & Svalbard

Den 12. september 2017 ble et ekstraordinært årsmøte i NHO Troms & Svalbard avholdt på Finnsnes. Årsmøtet fattet følgende vedtak:

Publisert 12.09.17

NHO Arktis

Vedtak:

  1. Årsmøtet i NHO Troms og tilråder å slå sammen de to nordligste NHO-regionene til en felles region som en administrativ enhet med en regiondirektør.
  2.  Årsmøtet forutsetter at sammenslåingen vil ivareta NHO sin tilstedeværelse og nærhet til medlemmene slik det er i dagens fylker.
  3. Årsmøtet tilråder at de respektive regionstyrene består i to år som en overgangsperiode før den nye felles regionen får ett felles styre. Den samme modellen anbefales for de respektive regioners årsmøter.
  4. Prinsippet om likeverdig representasjon fra begge fylkene skal ivaretas.