Skotvold slutter som regiondirektør

Trond Skotvold har sagt opp sin stilling som regiondirektør for NHO Troms og Svalbard.

Publisert 23.06.14

Troms og Svalbard

- Etter nesten tre og et halvt år i en intens, krevende og spennende jobb, velger jeg å slutte for å finne meg andre utfordringer. Denne jobben tar masse tid og krefter, og jeg trenger nå å bruke mer tid sammen med min nære familie, som har slitt mye den siste tiden. Jeg skal bruke noe tid på å se hva jeg skal gjøre ved neste korsvei, sier Skotvold.

Skotvold skal stå i stillingen frem til 1. september. Han begynte våren 2011, og har ledet NHOs Troms-kontor i en meget spennende tid, med mye nasjonalt fokus på Nord-Norge og flere viktige, politiske saker på dagsorden, nå sist saken om endringer av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

- Det har vært mange politiske slag, ikke minst på vegne av medlemsbedrifter og regionen i den nasjonale politiske debatten. Arbeidet med å få en best mulig kompensasjon for de negative endringene vi nylig fikk i ordningen om differensiert arbeidsgiveravgift, har vist hvor spennende og viktig denne jobben har vært, sier Skotvold.

Han legger ikke skjul på at det er vemodig å slutte, men er glad for at han har sikret god medlemsvekst for NHO Troms.

- Om ikke lenge er vi 1000 medlemmer, sier Skotvold, som også har vært sentral helt fra idestadiet til programmet for Agenda Nord-Norge-satsningen ble kjent for kort tid siden.

- Agenda Nord-Norge illustrerer hvor mye bra som skjer i en region preget av en offensiv optimisme, sier Skotvold.

Direktør Ole Erik Almlid i NHO takker Skotvold for den jobben han har gjort for NHO.

- Trond har som regiondirektør vært en viktig talsmann for samarbeid i Nord-Norge, noe Agenda Nord-Norge-arbeidet illustrerer.  Han har også vært en nødvendig stemme for Nord-Norge internt i NHO-fellesskapet. I hans periode som regiondirektør har vi også opplevd en positiv medlemsvekst. Vi takker Trond for jobben og ønsker han lykke til videre, sier Almlid.

NHO starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere en etterfølger etter Skotvold.

- Vi vil lete etter en ny regiondirektør for NHO Troms og Svalbard som kan utvikle NHO og Nord-Norge videre, gjennom å være en synlig kraft, både regionalt, nasjonalt og internt i NHO-fellesskapet. Det kan gå litt tid før vi har en ny direktør på plass, men jeg er svært glad for at Ann-Kristin Edvardsen har sagt seg villig til å fungere som regiondirektør fra 1. september frem til en ny leder av Troms- og Svalbard-kontoret er på plass, sier Almlid.

Kontakt oss

Ole Erik Almlid

Viseadministrerende direktør

Område region, administrasjon, samfunn og kommunikasjon

ole.erik.almlid@nho.no
Mobil
93213900