Slik kan et tettere, høyere og åpnere Tromsø bli

I Tromsø bygges det for sakte, for spredt og for lavt. Skal vi tilby våre innbyggere attraktive, prisgunstige boliger må vi bygge tettere og høyere. Også i Tromsø sentrum.

Publisert 26.06.15

NHO Arktis

Se større illustrasjon av Tromsø sentrum 

Slik kan Tromsø sentrum bli om det bygges høyere. Foto: Yngve Olsen Sæbbe/ illustrasjon: Hyper. Tekst: Christian Chramer, regiondirektør, NHO Troms og Svalbard.

Næringslivet vil miste viktig arbeidskraft
  • Tall fra Boligprodusentenes forening viser at det i Tromsø er et årlig behov for over 600 nye boenheter.
  • I perioden 2011 til 2014 bygde vi i snitt bare 386 enheter.

Kommunen imponerer oss med å legge opp til en bygging av hele 900 boliger enkelte år. Det er flott, men dette må ikke bli en berg-og-dalbane der den årlige byggetakten svinger voldsomt fra 300 til 900 boliger. 

Delta i debatten på facebooksiden til NHO Troms og Svalbard

Får ikke råd til å bo i Tromsø

Vi må fortsatt øke tempoet i saksbehandlingen, sikre forutsigbare kommunale prosesser og frigjøre flere områder til boliger. Om vi ikke lykkes med et varig taktomslag i boligbyggingen vil unge vende seg bort fra vårt område og mange av våre innbyggere vil ikke ha råd til å bo i Tromsø.

Næringslivet vil miste viktig arbeidskraft og lønnspresset vil øke. Selskaper som Hurtigruten melder allerede at de mister kandidater på grunn av de høye boligprisene. Dette må vi gjøre noe med! Et tettere, høyere sentrum med flere boenheter er en del av løsningen. 

NHO har gjennom 2015 lagt vekt på utvikling av attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Tromsø er allerede et regionalt knutepunkt i sterkt vekst. I følge SSB vil Tromsø ha 84 000 innbyggere i 2040. Kommunens eget måltall er 120 000 Tromsøværinger innen 25 år. Det vil stille store krav til gode infrastrukturløsninger og at vi utnytte disse til fulle. Vi må øke kollektivbruken, flere må bo i nærheten av kollektivknutepunkt, flere må bo nært arbeids- og studiested og vi må bygge høyere. 

Flere boliger i sentrum skaper mer aktivitet og økt handel i byen. Foto: Yngve Olsen Sæbbe/ illustrasjon: Hyper (Klikk for større bilde).

Tromsø sentrum

Mange har sterke følelser både for høyde, tetthet og utforming

For lavt, og for spredt
I Tromsø sentrum bygges det for lavt, for spredt og for få prosjekter med boliger. Flere boliger i sentrum gjør dette lettere å sykle eller gå til jobben. Samtidig skapes mer aktivitet og økt handel i byen. 

I fremtiden bør vi få flere prosjekter som 12 etasjers høye The Edge og gjerne høyere. I NHOs illustrasjon viser vi hvordan Fremtids-Tromsø kan se ut med flere høye bygninger og signaturbygg.

En satsing på et høyere og et enda mer urbant Tromsø vil gi store gevinster for det lokale miljøet og for klimaet.  En analyse fra Transportøkonomisk Institutt viser at Barcode i Oslo med sin konsentrasjon av arbeidsplasser og nærhet til knutepunktet Oslo S reduserte behovet for bilkjøring tilsvarende 7 300 bilturer hver dag og 12 tonn mindre CO2-utslipp.   

Målet er kortere arbeidsreiser 
Tromsø knytter seg stadig tettere til kommunene rundt. Dagpendling og handel mellom Tromsø og nabokommunene øker. Den nye havneterminalen er viktig både for buss og hurtigbåt og en økning i satsingen for disse kollektivløsningene styrker argumentet om satsing på boliger i sentrum.

Næringslivet og bedriftene vil at disse sakene må opp i årets kommunevalgkamp.  Høyere tempo i boligbyggingen er viktig for næringslivet, for unge boligkjøpere og for våre innbyggere. Målet må være at arbeidsreisene blir kortere, mer kollektive og med færre flaskehalser og køer.

Det er viktig at vi nå åpner for nye løsninger

Sterke følelser blant folk

For utbyggere og entreprenører er ryddige og forutsigbare planprosesser avgjørende. I dag bindes store summer opp i regulerings- og planarbeid. Utbyggere tar risikoen og flere opplever at prosesser drøyer og at forutsetninger endres. For prosjektet Bjørnstrand på Stakkevollan endres nå kommunens plan for området, etter at utbygger har sluttført sin prosess basert på gamle føringer. Det betyr millioner i økte utgifter og forsinkelser i boligbyggingen.  

Tromsø er en by hvor mange har sterke følelser både for høyde, tetthet og utforming. Det er viktig at vi nå åpner for nye løsninger. Vi vil skape et mer optimistisk, åpnere og høyere Tromsø. De som står utenfor boligmarkedet må få komme inn, bedriftene må få arbeidskraft og byen må utvikle seg mot en grønn fremtid. Da må vi bygge høyere, tettere og fremtidsrettet. 

Kontakt oss

Christian Chramer

Direktør

Område Medlem og region

christian.chramer@nho.no
Mobil
92882360