SNN nominert til nasjonal pris for innsats i skolen

SpareBank 1 Nord-Norge er nominert til pris for beste innsats i Finansstafetten "En dag i skolen" for sitt arbeid med ungdom og økonomi i Troms

Publisert 15.08.14

Troms og Svalbard

Læring på ordentlig

– Økonomi er et tema som kan være vanskelig - og kanskje kjedelig? Når det kommer representanter som til daglig jobber med dette inn i klasserommet, opplever elevene at det blir læring på ordentlig, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.

 – Medarbeiderne i næringen sitter med verdifull kompetanse som skolene ønsker og de unge trenger. De nominerte engasjerer seg i dette arbeidet på en forbilledlig måte, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

 Vinneren kåres på Finans Norge sin skolekonferanse 20. august og er en del av samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og Finans Norge. Målsettingen er å gi elevene opplæring i og sunne holdninger til personlig økonomi. Fra Troms er SpareBank 1 Nord-Norge nominert.

 Flere undersøkelser viser at ungdom har mangelfulle kunnskaper om privatøkonomi, og at de etterlyser økt kunnskap.

 Siden 2011 har ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) gjennomført Økonomi og karrierevalg i ungdomsskolen og fra 2013 har alle elever på 9.trinn i Troms fått tilbud om programmet. 686 ungdommer fikk veiledning og i samspill med bankes ansatte ble mulige karriereveier identifisert.

 – Det er viktig å gi ungdom forståelse for hvor viktig verdiskaping og innovasjon er, og hvilket mangfold av muligheter som finnes i landsdelen. I tillegg ønsker vi å fremme sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi gjennom skolebesøk for ungdomstrinnet, sier Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.