Stans flyseteavgiften

NHO Troms og Svalbard mener en ny flyavgift vil slå bena under viktige flyruter som næringslivet trenger for å omstille seg. En flyseteavgift vil ramme urettferdig, uten tilsiktet miljøeffekt og med stor negativ konsekvens for Nord-Norge. Vår høringsuttalelse ligger nederst på siden.

Fly i luften

Regjering og Storting må stanse innføring av ny flyseteavgiften

Publisert 18.02.16

NHO Arktis

Stans flyseteavgiften

Etter fem år med en god utvikling for luftfarten og mange nye ruter i Nord-Norge, ser vi nå at oljebremsen rammer luftfarten i distriktene. Nedgangen i norsk innlandstrafikk var på 2,4 prosent i 2015 mens reduksjonen i distriktene var på nærmere fem prosent.

Evenes og Tromsø lufthavn kan ifølge NHO Luftfarts vurdering risikere en økning i billettprisene på ti prosent ved innføring av flyseteavgiften. Økte priser kan igjen redusere flytrafikken med så mye som fem prosent. Med en slik økning i pris og reduksjon i trafikk må vi venta at flyselskapene kan innstille ruter og dermed reduserer tilbudet. For Bardufoss som opereres av bare ett selskap, men betjener hele Midt-Troms vil flyseteavgift heve prisen på allerede kostbare billetter og true tilbudet til de reisende.

Flyruter er viktig i nord av mange grunner. De binder folk sammen og er en forutsetning for vekst i nordnorsk næringsliv. Erfaringer viser at det er større investeringer i områder med gode flyforbindelser og gode forbindelser er viktig for å møte økningen vi venter innen reiselivet både sommer og vinter.

Reisende i nord må ofte bytte fly og flyselskap for å komme seg til reisemålet. Flyr du Widerøe fra Alta til Tromsø, Norwegian til Oslo og SAS videre til Bergen tur/retur kan du måtte betale flyseteavgift seks ganger. Det tenkte neppe våre stortingsrepresentanter på da de sa dette skulle være en avgift per reise.

Det er videre foreslått at ruter som mottar statsstøtte ikke skal ilegges avgiften. Det gir rare utslag. På ruten Tromsø-Hammerfest-Hasvik-Tromsø er det slik at alle som går på eller av på Hasvik slipper skatt, også de som går på flyet i Tromsø og må via Hammerfest. De andre må betale avgiften.

Det er aldri for sent å snu

Å kalle forslaget om en ny flyavgift for en miljø- eller klimaavgift er en stor misforståelse. Flytrafikken er omfattet av EUs handel med CO2-kvoter, som vil bli redusert med 43 prosent innen 2030. Dette er altså en del av utslippene, der Stortinget har overlatt til markedet å finne en løsning - og det virker. Norske politikeres ansvar i klimapolitikken er å treffe tiltak overfor de sektorene som ikke er omfattet av kvotehandelen. En grundig behandling av dette er foretatt i Grønn skattekommisjon fra desember ifjor.

Satt på spissen kan vi fly så mye vi vil i Europa uten at det påvirker klima, fordi kvotehandelen sørger for at kuttene tas der de er billigst.

Vi må ikke gjennomføre straffeeksersiser som rammer norsk næringsliv ensidig. Vi trenger tiltak som skaper optimisme og muligheter for videre utvikling i nord.

NHO Troms og Svalbard ber våre stortingsrepresentanter bidra til en konstruktiv løsning og finne alternativ til flyseteavgiften. Slik den er nå rammer den oss i nord ekstra hardt og slett ikke der effekten var tilsiktet.