Stor interesse for Svalbards fremtid

En uke før "Slå på lyset-næringsseminar" i Longyearbyen er arrangementet nesten fulltegnet. Fulle fly og venteliste begrenser deltakelsen fra fastlandet når Innovasjon Norge, NHO, Abeila og Telenor inviterer til dialog for en lys fremtid på Svalbard.

bilde fra Svalbard

Grafikk: Reibo

Publisert 26.01.16

NHO Arktis, Slå på lyset

-Dette er viktig å få satt søkelys på utfordringer og muligheter på Svalbard. Lav kullpris og krevende tider for hjørnestensbedriften Store norske gir utfordringer for hele samfunnet og næringslivet på Svalbard. Samtidig pågår arbeidet med en ny Svalbardmeldingen som setter premissene for fremtiden til Norges nordligste samfunn. Selvsagt vil NHO og våre medlemmer sikre at våre innspill til Svalbardmeldingen blir hørt, sier regiondirektør Christian Chramer i NHO Troms og Svalbard. Han samler nå medlemsbedrifter, offentlige etater og virkemiddelapparat som Forskningsrådet og Innovasjon Norge til NHOs største næringskonferanse på Svalbard noen sinne.

Kristin Skogen Lund, Kristin Krohn Devlod og Hilde Widerøe Wibe stiller alle på Svalbard

Målsetningen til konferansen er å "slå på lyset" for å få frem mulighetene. 88 deltakere er i skrivende stund klare for et tettpakket program der innovasjon og nye næringer skal skape fortsatt levegrunnlag på det arktiske øyriket. Fra NHO kommer administrerende direktør Kristin Skogen Lund, NHO Reiselivs direktør Kristin Krohn Devold og Abelias næringspolitiske direktør Hilde Widerøe Wibe.

I tillegg til muligheter for utvikling i etablerte næringer som FoU, reiseliv, kull og satellittbransjen vil nye muligheter som utvikling av ny havn og fremtidig landing av sjømat stå på dagsorden.

-   Vi er glade for at Sysselmannen og stortingsrepresentanter har satt av tid for å være sammen med for å dele erfaringer og få innspill fra et næringsliv som ser muligheter i utvikling av næringslivet, sier Chramer.