Tørrfisk

Tørrfisk fra Lofoten får EU-beskyttelse

Tørrfisk fra Lofoten er hjemlet i den offentlige merkeordningen

Publisert 07.05.14

Troms og Svalbard

Første norske søknad om beskyttet betegnelse er nå godkjent i EU. Tørrfisk fra Lofoten har i april 2014 fått Beskyttet betegnelse i EU, og får dermed status som del av den europeiske mateliten. Landbruks- og Matdepartementet opplyser på sin hjemmeside at dette er en betegnelse og det sterkeste juridiske vernet en merkevare kan få.

Les mer hos Landbruks- og Matdepartementet