Velkommen til møter om Tariffoppgjøret 2018 i Finnmark og Troms

Vi inviterer bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige til orienteringsmøter om Tariffoppgjøret 2018

#205

#120 Fotograf: Anne Birgitte Hjelseth

Publisert 17.04.18

NHO Arktis

Storstreik ble avverget da NHO og LO/YS ble enige om årets tariffoppgjør, 15 timer på overtid. I år har det vært samordnet hovedoppgjør, hvor forhandlingene har vært mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.

NHO og Landsforeningene inviterer bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige til orienteringsmøter om Tariffoppgjøret 2018. Det blir gjennomgang av årets oppgjør og den økonomiske situasjonen. Det blir også tips til lokale forhandlinger og forhandlingstekninkk.  

Norsk Industri vil være til stede på møtene for å kunne gi informasjon om endringene i Industrioverenskomsten VO-delen kapittel 8, reise, kost og losji (RKL). Vi oppfordrer alle bedrifter som er berørt av VO-delen kapittel 8 til å delta, herunder industribedrifter og bemanningsbedrifter som leverer personellressurser til industribedriftene.

Påmelding til seminarerne:

26. april kl. 09:30 -13:30, Kirkenes - Påmelding her
27. april kl. 08:30 -12:30, Alta - Påmelding her
15. mai kl. 08:30 -12:30, Harstad - Påmelding her
16. mai kl. 08:30-12:30, Tromsø - Påmelding her