Offentlig sektor og næringslivet, SMBNYTT EU-DIREKTIV

Vil du selge til offentlig sektor?

For å forberede bedriftene på hvilke krav som stilles ved elektroniske leveranser av tjenester til det offentlig, har NHO inngått et samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Publisert 03.02.15

NHO Arktis

Les mer her: 

 https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/vil-du-selge-til-offentlig-sektor/?utm_source=newsletter_26.januar.2015&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_all