Om NHO Troms og Svalbard

Publisert 27.10.13

Troms og Svalbard

NHO Troms & Svalbard er NHOs regionale servicekontor for Troms & Svalbard. Vi er 4 ansatte og har kontor i Tromsø. Våre hovedoppgaver er å drive lokalt opinionsskapende arbeid på vegne av medlemsbedriftene, påvirke lokale og regionale myndigheter, og gi råd til våre medlemmer i Troms og på Svalbard.

Arbeidsgiverservice:
NHO Troms & Svalbard har advokat som er tilgjengelig for alle våre medlemmer, uansett bransje. Advokaten bistår i mange typer spørsmål knyttet til det å ha ansatte.

Rådgivning er gratis for medlemmene og dersom man ikke klarer å løse tvisten uten rettssak, er også bistand under rettsaken rimelig. I en rettssak betaler medlemsbedriften en egenandel til NHO på maks 15.000 for hver rettsinstans.