Arbeidsgiverservice

NHO Troms og Svalbard tilbyr medlemsbedrifter juridisk bistand innen det arbeidsrettslige området.

Publisert 26.06.14

Troms og Svalbard

NHO Troms og Svalbard tilbyr våre medlemsbedrifter rask, effektiv og gratis juridisk bistand innen det arbeidsrettslige området. Bistand gis i form av rådgivning per telefon, epost eller avtalte møter. Vi bistår også i forbindelse med vanskelige personalsaker, oppsigelser og avskjedssaker.

Det er to ansatte jurister i NHO Troms og Svalbard, hvorav en er advokat. Kontoret bistår medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark.

Vi har også kompetanse innenfor andre fagfelt, herunder skatterett, selskapsrett og offentlige anskaffelser.

Vi bistår også våre medlemmer i rettssaker

Vi tilbyr også interne seminarer og/eller faglige foredrag etter avtale. Emne, tema og opplegg avtales særskilt for hvert enkelt oppdrag.  Vi tilrettelegger for din bedrift sitt behov. Ta kontakt for nærmere avtale.

Kursmeny:

  • Arbeidstid, overtid, fleksible arbeidstidsordninger
  • Ferieloven
  • Oppfølging av sykemeldte, tilretteleggingsproblematikk, sykepenger m.m
  • Permitteringsreglene
  • Rettigheter og plikter i et arbeidsforhold
  • Regler om tilsetting, midlertidig tilsetting og innleie av arbeidstakere
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Nedbemanninger i forbindelse med omstillinger/rasjonaliseringer
  • Personalsaker, advarsel, oppsigelse og avskjed
  • HMS

Kontakt oss

Juha Seppola

Advokat

NHO Troms og Svalbard

juha.seppola@nho.no
Mobil
90851181