Utløpte artikler

 1. EFTA om arbeidstid

  28. november 2017 | Arbeidstid

  EFTA-dom klargjør hva som defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp utenfor sitt vanlige arbeidssted.

 2. Arbeidstidsutvalget: Bra med forenklinger

  7. januar 2016 | Arbeidstid

  -Det er til fordel for alle parter i arbeidslivet at reglene for arbeidstid gjøres klarere og blir mer forståelig. Bedre forklaringer av begreper, forenkling av lovens struktur og tilrettelagt informasjon viktig for at vi får en brukervennlig lov. Derfor støtter vi hovedpoengene fra Arbeidstidsutvalget som la frem sin innstilling, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

 3. Nytt om arbeidstid

  16. april 2015 | Arbeidstid

  Arbeidslivet er i stadig endring. Betydningen av å kunne tilpasse arbeidstidsordningene til så vel arbeidsgiver som arbeidstakers behov har økt.