Utløpte artikler

  1. EFTA om arbeidstid

    28. november 2017 | Arbeidstid

    EFTA-dom klargjør hva som defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp utenfor sitt vanlige arbeidssted.

  2. Arbeidstidsutvalget: Bra med forenklinger

    7. januar 2016 | Arbeidstid

    -Det er til fordel for alle parter i arbeidslivet at reglene for arbeidstid gjøres klarere og blir mer forståelig. Bedre forklaringer av begreper, forenkling av lovens struktur og tilrettelagt informasjon viktig for at vi får en brukervennlig lov. Derfor støtter vi hovedpoengene fra Arbeidstidsutvalget som la frem sin innstilling, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.