Arbeidsgiverservice

NHO Trøndelag tilbyr medlemsbedrifter juridisk bistand innen det arbeidsrettslige området.

Publisert 20.11.13

Trøndelag

NHO Trøndelag tilbyr våre medlemsbedrifter rask, effektiv og gratis juridisk bistand innen det arbeidsrettslige området. Bistand gis i form av rådgivning per telefon, e-post eller avtalte møter.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til tariff, ansettelse, ferie, sykelønn, pensjon, nedbemanning, permittering mv. Vi yter også bistand i forbindelse med personalsaker, oppsigelser og avskjedssaker. Disse tjenestene er dekket av medlemskontingenten. Dersom det er nødvendig med prosedyre i forbindelse med oppsigelse- eller avskjedssaker, vil bedriften bli belastet med en fast egenandel fastsatt av NHO.

Vi har også kompetanse innenfor andre fagfelt, herunder toll-, avgifts- og skatterett, selskapsrett, markedsføringsrett, anskaffelsesrett samt bygge- og entrepriserett.

NHO Trøndelag kan tilby våre medlemsbedrifter kurs/opplæring i en rekke arbeidsrettslige temaer i regi av NHO Kurs. Se kursmenyen nedenfor for en oversikt. Invitasjoner til slike kurs sendes alle medlemsbedrifter i god tid på forhånd.

Vi tilbyr også interne seminarer og/eller faglige foredrag etter avtale. Emne, tema og opplegg avtales særskilt for hvert enkelt oppdrag. Ta kontakt for nærmere avtale.

Kursmeny:

  • Arbeidstid, overtid, fleksible arbeidstidsordninger
  • Ferieloven
  • Oppfølging av sykemeldte, tilretteleggingsproblematikk, sykepenger m.m
  • Permitteringsreglene
  • Rettigheter og plikter i et arbeidsforhold
  • Regler om tilsetting, midlertidig tilsetting og innleie av arbeidstakere
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Nedbemanninger i forbindelse med omstillinger/rasjonaliseringer
  • Personalsaker, advarsel, oppsigelse og avskjed
  • HMS

  Les mer om rimelige advokattjenester i Eurojuris Norge