Å lede uten å være "sjef"

Hvordan lykkes med lederrollen og få alle til å jobbe mot samme mål? Du lærer å kommunisere bedre og formidle budskapet på riktig måte.

Å lykkes som leder

Bli bevisst hvilke ledersstil du har. Lær hvordan du kan lede og koordinere slik at du sikrer motiverte, positive og endringsvillige medarbeidere.

Å arbeide mot samme mål

Hva kreves det for å få en gruppe til å fungere? Lær deg hvordan du kan bygge opp et godt fungerende team. Hva skal til for at samarbeidet skal fungere? Få innsikt i hva du kan gjøre for å skape et godt arbeidsklima og bli en leder for en gruppe som har fremgang. Lær deg å ta den vanskelige samtalen, og hvordan håndtere motstand og ikke minst den «slitsomme» medarbeideren.

Formidle budskapet

Hva bør du tenke på når du kommuniserer? Sørg for at andre forstår hva du sier og unngå unødige misforståelser eller mistolkninger. Få verktøyene som gjør at du blir sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon. Lær deg å gi feedback til medarbeidere og andre ledere på en god og konstruktiv måte.

Konkrete tips og ideer

Du vil få konkrete tips og verktøy til hvordan du bør opptre og handle som leder. Denne kunnskapen kommer du å ha umiddelbar nytte av etter kurset.

Les mer og meld deg på her!