Abelia: Aktuelt innen arbeidsrett og HR

Aktuelt innen arbeidsrett og HR er en møteserie for ledere og personalansvarlige i Abelias medlemsbedrifter.

Fotograf: Aksel Jermstad

Aktuelt innen arbeidsrett og HR er en møteserie for ledere og personalansvarlige i Abelias medlemsbedrifter. Disse regionsmøtene er kun for Abelias medlemmer.

På disse møtene tilbyr Abelia en arena for faglig påfyll og erfaringsutveksling knyttet til operativt og strategisk HR-arbeid.

Høsten 2017 og vinteren 2018 har vært sterkt preget av #MeToo. Flere virksomheter og organisasjoner har fått en øyeåpner når det gjelder varsling av ulike saker. Dette gjelder ikke bare seksuell trakassering, men også annen type trakassering og mobbing i arbeidslivet.

På møtet vil Abelias advokat Hege Nordgård belyse følgende spørsmål:

  • Hva er egentlig seksuell trakassering, annen trakassering og utilbørlig adferd?
  • Hvordan utforme varslingsrutiner?
  • Hvordan skal bedriften opptre når det varsles i slike saker?
  • Hvordan jobbe forebyggende?