Abelia: aktuelt innen næringspolitikk

Abelia inviterer til en uformell debatt om hvordan Norge bør gå frem for å skape verdier og bruke de mulighetene ny teknologi gir.

Foto: Aksel Jermstad

Tema: Kunstig intelligens og nye arbeidsplasser? Velkommen til spennende ettermiddagsseminar hos Kantega.

Kunstig intelligens kan skape store muligheter for Norge, styrke vår konkurransekraft og skape nye arbeidsplasser. Abelia inviterer til en uformell debatt om hvordan Norge bør gå frem for å skape verdier og bruke de mulighetene ny teknologi gir.

Program

16:00 Velkommen v/ Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia

16:05 Når AI treffer tradisjonelle organisasjoner v/ Atle Prange, senior systemutvikler Kantega

16:15 Kunstig intelligens skaper verdi v/ Alexandra Bech Gjørv, administrerende direktør SINTEF

16:25 Hvordan AI kan skape bedre arbeidsformer v/ Kevin Gjerstad, CTO Cloud & Technology, Director Powel Analytics Group

16:35 Samtale mellom innlederne. Ledet av Abelia-styremedlem Marianne Danielsen, daglig leder Engasjert Byrå

17:00 Innspill fra salen + oppsummering v/ Håkon Haugli.

17:15 Bevertning og mingling