Behov for arbeidskraft?

Invitasjon til informasjonsmøte om jobbmesse i Stavanger

Den 14. september 2016 arrangerer NAV ei jobbmesse i Stavanger spesielt for bedrifter i Troms, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Aktuelle bedrifter inviteres med dette til et felles informasjonsmøte tirsdag 23. august kl. 10.00 på Statens hus i Steinkjer.
Det vil være mulighet for å delta på video.

Målgruppa for informasjonsmøtet er bedrifter som har utfordringer med å få rekruttert relevant og nødvendig arbeidskraft. I møtet vil det informeres om ledig arbeidskraft i Rogaland.

Dersom din bedrift skal ha nytte av å delta er vi derfor avhengige av at vi i forkant (og seinest 9. august) får tilsendt opplysninger om ønsket kompetanse (stillingsbeskrivelse).

Selve jobbmessa arrangeres på Mulighetsterminalen i Stavanger. Deltakelse er gratis, NAV sørger for lett bespisning og avklarer arbeidssøkere mot innsendte stillingsbeskrivelser. Reise og eventuelt opphold besørges av den enkelte virksomhet.

Mer informasjon og innsending av stillingsbeskrivelse/påmelding