Debattmøte om havbruk

Triton - Tenketank Havbruk inviterer til sitt første debattmøte

TRITON-tenketank havbruk (tidl. Seniortanken) inviterer til den nye tenketankens første debattmøte onsdag 17. august 2016 kl. 10:00 – 11:00.

Tema: «Veikartet til 2050». SINTEF Fiskeri og Havbruk følger opp den 4 år gamle visjonsrapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» og lanserer sitt veikart for å komme i mål. Er 2050 visjonen bare et fata morgana eller vil SINTEF kunne vise veien?

Deltagere:

Spesialrådgiver Karl Almås, SINTEF. 

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Stortingspolitiker Ingrid Heggø (Ap).

Debattleder: Jostein Refsnes, TRITON.

Følg debatten direkte på nettet: www.triton-tenketank.no eller www.intrafish.no eller www.fbfi.no eller møt opp i debattsalen i Hotel Royal Garden, Trondheim. Fri adgang.