Digital21: Innspillsmøte i Trondheim

Bli med å sett retningen for digitaliseringen av norsk næringsliv.

Fotograf: Istockphoto

Regjeringen har etablert Digital21 for å sette fart på digitaliseringen.
Nå reiser DIGITALNORWAY landet rundt for å høre dine synspunkter på hvor skoen trykker slik at de kan gi myndighetene klare anbefalinger.

Påmelding 

Hvordan kan næringslivet utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse?
Det er blant de sentrale spørsmålene man ønsker å få svar på når under innspillmøtene til Digital21. 
DIGITALNORWAY ønsker å få innspill fra næringslivet selv om hvor skoen trykker og hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for at bedriften skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitalisering.

Bli med på møtet i Trondheim 27 februar og gi dine innspill om:
• Hvilken kompetanse er nødvendig
• hvilken innretning bør forskningen ha
• hvilke reguleringer hindrer endring
• er dagens teknologiske infrastruktur god nok?

Les mer om innspillsmøte til Digital21