HMS for ledere

Lovpålagt kurs for bedriftens øverste leder.

Fotograf: Istockphoto

Kurset gir deg den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever av en leder. Vi gir deg et overblikk over kravene, samt gode tips for å kunne påvirke egen HMS-kultur.

Hovedfokus er lagt på den praktiske og krevende hverdagen, og på hvordan du kan bruke arbeidsmiljølovens krav til å skape økt lønnsomhet og et godt omdømme. Omstillingsarbeid i bedrifter er et aktuelt tema som også er integrert i programmet.

Program