HMS-kurs for ledere

Abelia arrangerer HMS-kurs for sine medlemmer i Trondheim 1. desember.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS. Derfor arrangerer Abelia HMS-kurs for sine medlemmer i Trondheim 1. desember.

Abelia har skreddersydd kurset til kunnskapsbedriftene, og det gir leder den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever.
Målet er økt kunnskap om arbeidsmiljølovens relevante bestemmelser og forskrifter,og betydningen av bedriftens dokumentasjon.

Kurset vil gi deg nyttige tips for hvordan du kan drive godt HMS arbeide i egen virksomhet, og hvordan du som leder kan bidra til at HMS - arbeidet gir økt medarbeidertilfredshet, økt lønnsomhet og godt omdømme.

Kurset inneholder:

  • Hva betyr HMS arbeid i en kunnskapsbedrift?
  • Nytten av å arbeide for et godt arbeidsmiljø
  • Hva sier lovverket?
  • Roller og oppgaver i HMS arbeidet (arbeidsgiver, arbeidstager, verneombud, tillitsvalgte og AMU)
  • Risikovurdering av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Sykefraværsarbeid, konflikthåndtering
  • Det systematiske HMS arbeidet
  • Dokumentasjon

Kurset er kun for Abelias medlemmer.

Les mer om kurset