HMS-kurs

40 timers lovpålagt kurs

Kurset eies av Norsk Industri.

Kurset gir deg en grundig innføring i HMS-arbeidet hvor juridiske rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter vil bli gjennomgått.
Vi tar en gjennomgang av verneombudets rolle i de ulike HMS-temaene, og setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø og effektivitet.
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Verktøy som kan benyttes i HMS-arbeidet vil bli presentert og gjennomgått. Hjemmeoppgaven er bransjetilpasset din virksomhet.

HMS Grunnkurs arbeidsmiljø er en fornyelse av den lovpålagte arbeidsmiljøopplæringen for verneombud og AMU-medlemmer. Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet. Kurset består av to likeverdige deler;

  • E-læring (2 dager)
  • Samling + hjemmeoppgave (2+1 dag)

E-læring

Gjennom 16 moduler blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende.  Du møter ansatte i HelMax Systemer i ulike situasjoner og utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Vi har innført innledende tester til hver av modulene slik at du kan konsentrere deg om de temaene du faktisk ikke har nok kunnskap om.

Samling

Kombinert med en samling på 2 dager samt en hjemmeoppgave tilfredsstiller opplæringen kravene i arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen LO-NHO.

Samlingsdelen gjennomføres av flinke rådgivere fra Falck Nutec. Du mottar tilgang til e-læringen 2 uker før samlingsdatoene som er oppgitt over.
Kursbevis utstedes når e-læring, hjemmeoppgave og samlingsdel er fullført.

En god hverdag i bedriften er helt avhengig av at både ledere og medarbeidere har riktig HMS-kompetanse og at bedriften har etablert et systematisk HMS-arbeid. Vi anbefaler våre medlemmer å benytte anledningen til å revitalisere bedriftens HMS-arbeid, gjerne ved at ledelse og verneombud/medlemmer av arbeidsmiljøutvalg deltar samtidig. Da vil man få en felles forståelse for bedriftens HMS-utfordringer samt innsikt i mulige tiltak som kan iverksettes.

Bedriftsinternt?  Man kan også velge å gjennomføre samlingsdelen bedriftsinternt.

Det er utarbeidet materiell som legger til rette for og gir en beskrivelse av relevante aktiviteter for en intern bedriftsrettet del.

Les hva tidligere deltagere sier her 

Kurset er utviklet av Statoil og Norsk Industri i samarbeid med partene i arbeidslivet. Viktig finansiering har kommet fra NHOs arbeidsmiljøfond.

Medlemsprisen gjelder medlemmer i NHO/landsforeningene.

NB - er du valgt som verneombud eller AMU-medlem på kontor eller butikk? Da anbefaler vi kurset HMS for verneombud-kontor og butikk.

 

Les mer og meld deg på her!