Hvordan inkludere de unge i fremtidens arbeidsliv?

IA-rådet Trøndelag inviterer til konferanse tirsdag 5. september.

IA-rådet i Trøndelag inviterer til konferanse på Scansic Hell, tirsdag 5. september. Fotograf: IA-rådet Trøndelag

Årets IA-konferanse handler om behovet for å ha flest mulig i arbeid - så mye og så lenge som mulig. Bakteppet gis av partene i arbeidslivet, forskere på feltet og IA-vikrsomheter med erfaring innen inkludering. Vi får også høre de politiske partienes tanker om dette, sett i lys av kommende forhandlinger om ny IA-avtale.

Tid: tirsdag 5. september 2017, kl. 09.30 - 16.00
Sted: Scandic Hell.

Program for IA-konferansen