Frokostmøte om energieffektivisering

Som byggeier kan du spare tusenvis av kroner ved å redusere energiforbruket. Interessegruppen for energieffektivisering inviterer til frokostmøte i Trondheim 5. juni.

Illustrasjon

Enkle løsninger og ny teknologi er tilgjengelig. Hvordan kan vi sikre god forvaltning av energi og effekt i eksisterende bygninger? Vi setter fokus på de utfordringer eiendomseiere har, med konkrete eksempler på hvordan de kan gå frem for å redusere og optimalisere energibruken. 

Vi inviterer offentlige og private eiendomseiere og –driftere, samt deres rådgivere, leverandører og installatører av elektrotjenester og løsninger til frokostmøte. 

Arrangører er IEE – et samarbeid mellom Nelfo og Elektroforeningen