Informasjonsmøte i Trondheim om nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Nytt regelverk for offentlige anskaffelsertrer i kraft 1. januar 2017. Hva innebærer endringene for din bedrift?

Fotograf: Næringslivets Skole

På en rekke områder vil det nye regelverket by på tvil og utfordringer. Dette vil gjelde i stor grad innenfor det nasjonale området, der det nå ikke vil være prosedyreregler å forholde seg til.
I tillegg vil det bli krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk.

NHO Trøndelag vil informere om de nye reglene på et frokostmøte i Trondheim 6. oktober.

Innledere er:

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO
Hilde Sætertrø, prosjektleder, Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling


På informasjonsmøtet vil vi komme innom blant annet disse temaene:

  • Nye terskelverdier 
  • Nytt nasjonalt regelverk 
  • Nye EØS-regler 
  • Krav om bruk av lærlinger

Betydningen av dialog med leverandørene i forkant av konkurransen blir større når det nye regelverket trer i kraft, dette for å sikre konkurranse. Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for tidlig markedsdialog mellom offentlig oppdragsgiver og bedrifter for å sikre de beste løsningene. Prosjektleder i Leverandørutviklingsprogrammet vil delta på seminaret og fortelle om hvordan markedsdialogen kan foregå og hvilken nytte oppdragsgiver og bedrifter kan ha av dette, spesielt i forhold til det nye regelverket. 
 
Invitasjonen går også ut til kommuner og offentlige virksomheter i din region, og det er anledning for offentlige oppdragsgivere å delta

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

NHO Trøndelag

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788