Informasjonsmøte om digitalisering av tjenester i NAV

NAV arrangerer informasjonsmøte om digitalisering av krav om sykepenger i Trondheim 17. oktober

Fra 1. november digitaliseres krav om sykepenger. 
For å bidra til kunnskap og kompetanse på dette området NAV informasjonsmøter om temaet 17. oktober, kl. 08.30 og 12.30 på Scandic Lerkendal. 
Møtene vil også bli mulig å følge på streaming (påmelding til streaming også via påmeldingslenken).
Kristian Munthe, leder for Sykefraværskontoret i Arbeids og Velferdsdirektoratet vil informere om siste nytt hva gjelder digital sykemelding, hvordan komme i gang og om digital oppfølgingsplan.
Målgruppen for informasjonsmøtet er ledere, HR-ledere og HR/personal.