Kunnskapsseminar: Nye innbyggere gir verdiskaping og nye muligheter

Forskere, politikere og de som jobber med integrering og inkludering i praksis deler kunnskap og erfaringer. Her lærer du de gode grepene som gir resultater i kvalifiserings- og inkluderingsarbeidet. Arrangør er Distriktssenteret og IMDi.

Fotograf: IMDI

På dette seminaret får du ny kunnskap som kan bidra til at din kommune jobber bedre med å inkludere innvandrere i arbeidsliv og samfunnsliv.

  • Hvordan kan du som leder eller sentral medarbeider bidra til at kommunen, næringslivet og frivilligheten samarbeider bedre om å utnytte de mulighetene som innvandringen bringer med seg?
  • Hvordan gjøre inkluderingsarbeidet til en del av samfunns- og næringsutviklingsarbeidet?
  • Smarte grep for å få mer ut av integrerings- og utviklingskronene.

Målgruppe for seminaret er ordførere, rådmenn og kommunale ledere med ansvar for kvalifisering, inkludering, nærings- og samfunnsutvikling. Seminaret er også svært interessant for fagpersoner som jobber med feltet. Vi lover påfyll av kunnskap om inkludering og kvalifisering av flyktninger, arbeidsinnvandrere og familiegjenforente.

Program

Program er under utarbeiding, fullstendig versjon kommer i august. Hovedtemaene i programmet er:

Inkludering er en del av samfunnsutviklingen

  • Fra problem til ressurser og muligheter
  • Inkludering av innvandrere som et nytt felt i kommuner og regioner sitt nærings- og samfunnsutviklingsarbeid
  • Kommunene har stor frihet i hvordan de legger til rette

Broen mellom fritid og jobb

  • Lokale nettverk er viktig for sysselsetting
  • Frivilligheten og næringslivet er viktig for inkludering i lokalsamfunnet

Innledere

Susanne Søholt, migrasjonsforsker By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Susanne har de siste årene jobbet mye med innvandring til distrikts-Norge. Hun har kunnskap om hvordan innvandrere av alle slag blir inkludert og/eller ekskludert i arbeidsliv, i boligmarkedet og i lokalsamfunnet. I innlegget Innvandring – fra problem til muligheter? forteller Søholt hva kommuner og fylker i samarbeid med det lokalt nærings-og organisasjonsliv kan gjøre for å inkludere nye innbyggere.

Susanne Søholt har vært prosjektleder for de to studiene Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikt-Norge (NIBR 2012) og Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering (NIBR 2015). Begge på oppdrag for Distriktssenteret og IMDi.

Fatima Almanea, samfunnsengasjert kommunepolitiker 
Fatima er 21 år, født i Irak og formet av Norge. Hun er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Verdal, jusstudent og i tillegg bibliotekar på fritiden. Fatima har stått i krevende debatter om inkludering. I innlegget Innvandringens muligheter forteller hun om hvor skapet skal stå.

Flere innledere kommer.