Kunsten å vinne offentlige anbud

Grunnkurs for leverandører, inkludert nytt regelverk fra 2015/2016

Velkommen på denne TO-DAGERS samlingen, og få gode tips og råd som gjør deg tryggere i din rolle som tilbyder. Prisen inkluderer to kursdager, overnatting og alle måltider.
Er du klar for det offentlige markedet med offentlig anskaffelser og kontrakter? På dette kurset lærer du å forstå stammespråket, du lærer å skrive gode tilbud og presentere det slik oppdragsgiver ønsker. På kurset vil praktiske problemstillinger ved anbudsinnlevering blir diskutert til deltagerne får eierskap til løsningene. Du får også lære om nytt regelverk for offentlige anskaffelser fra 2016, og noen ble allerede gjeldende i løpet av sommeren 2015.

  • Forstå «stammespråket» – ord og begreper
  • Lær å spisse og dokumentere dine tilbud strategisk
  • Få en grundig innføring i saksbehandlingsreglene som gjelder for innkjøpere
  • Lær å presentere tilbudet slik oppdragsgiver vil ha det
  • Få kjennskap til hovedprosedyrene: anbud og konkurranse med forhandling
  • Lær om praktiske problemstillinger ved anbudsinnlevering og diskutert til du som deltager får eierskap til løsningene
  • Bli oppdatert på nytt regelverk som har betydning for innlevering av tilbud fra sommeren 2015 samt 2016

Grunnen til at man oppfordrer til overnatting, er kursholders ønske om å arbeide ettermiddagen første dag med en lengre pause midt på dagen til å benytte hotellets fasiliteter eller jobbe med eget. Dersom overnatting ikke er mulig for deg, så vil prisen bli redusert med kr 1000. Middag og overnatting er da ikke inkludert.

Les mer og meld deg på her!