Kurs: Konflikthåndtering

Hvordan du håndterer en konflikt vil som oftest være avgjørende for om konflikten vil være konstruktiv eller negativ. Bli med på kurs 8. februar.

Fotograf: Aksel Jermstad

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet og at konflikter skal håndteres, men sier lite om hvordan konflikter skal håndteres. Ved å vite mer om hva konflikter er og gjøre seg kjent med hvordan de kan håndteres, reduserer man sjansen for at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktivitet.

I dette kurset ser vi nærmere på hvordan vi kan forstå konflikter, og håndtere konflikter bedre. Vi ser på konflikter både i et juridisk perspektiv og i et mer relasjonelt perspektiv. Formålet er øke kunnskapen og forståelsen for hva en konflikt er, og å håndtere konflikter konstruktivt. Vi ser bl.a. på hva som kjennetegner ulike typer konflikter, mer bakenforliggende årsaker til at konflikter oppstår, ulike måter å håndtere konflikter på, og hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til konflikthåndtering. Dårlig konflikthåndtering stjeler mye energi og ressurser, og kan bidra til et dårlig arbeidsmiljø og dårlig klima på arbeidsplassen.
Hvordan du håndterer en konflikt vil som oftest være avgjørende for om en konflikt vil være konstruktiv eller negativ.

Dette går vi gjennom på kurset

 • Konflikt, vi ser på hva som kjennetegner en konflikt, og ulike typer konflikter
 • Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver og arbeidstaker når det gjelder konflikthåndtering
 • Forholdet til arbeidsgivers styringsrett
 • God saksbehandling av konflikter
 • Ulike aktører som de tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjeneste mv
 • Betydning av rolleforståelse på arbeidsplassen
 • Mekling og forebygging
 • Konstruktiv kommunikasjon i konfliktsituasjoner

Lanseringstilbud

 • Early Bird : 25% rabatt ved påmelding innen to uker før kursstart. Dette trekkes fra på faktura som sendes deg. 

Om kursholder Gro Øien

 • Advokat/forhandler i NHOs forhandlingsavdeling
 • Juridikum 1997
 • Advokatmekler MNA 2013.
 • Advokat NITO 2011-2017
 • Statsadvokat, Oslo Statsadvokatembeter 2005-2011
 • Dommerfullmektig, Sarpsborg tingrett 2004-2005
 • Konstituert statsadvokat 2003-2004
 • Politiadvokat, Oslo politidistrikt 2000-2003
 • Rådgiver/førstekonsulent, Justisdepartementet 1997-2003
 • Mekler i Konfliktrådet Oslo 1997-2000

Gro Øien er endel av NHOs forhandlingsavdeling (lønn og tariff). Hun er i tillegg til å være advokat, utdannet advokatmekler og har kompetanse innen konflikthåndtering og ulike meklingsmetoder fra Diakonhjemmet Høgskole.