Logistikk i byggenæringen

Velkommen til frokostmøte 9. mai om logistikk i byggenæringen.

Velkommen til frokostmøte 9. mai. Fotograf: Aksel Jermstad

Velkommen til gratis frokostmøte 9. mai kl. 08.00 - 10.00 (frokost serveres fra kl. 07.30). Møtet setter fokus på viktigheten av å tenke nytt når det gjelder logistikk på byggeplassen.

Bachelor-studenter ved logistikkingeniørstudiet ved NTNU har analysert dagens logistikkrutiner på nybygg, og du får servert resultatene av studiene og forslag til nye løsninger på området.

Møtet er et samarbeid mellom NTNU, NHO Service, Nelfo, EBA, BNL og NHO Trøndelag.

Program
1. Kort om initiativet
v/ Fagansvarlig i NHO Service, Lasse Tenden og nestleder i NHO
Trøndelag, Jon Uthus

2.Presentasjon av logistikkingeniørstudiet
v/ Studieprogramleder for Logistikkingeniørstudiet ved NTNU, Asbjørn Wexsahl

3. Studiepresentasjon 1
"Hvordan samarbeid og utvikling kan bidra til merverdi for alle
aktører i byggebransjen"

4. Studiepresentasjon 2
"Samhandling av logistikkaktiviteter som en mulighet for tids- og
kostnadsbesparelser"

5. Diskusjon
- Ordstyrer er informasjonssjef i NHO Service, Baard Fiksdal
a) Hva kan bygg- og anleggsnæringen lære av oppgavene?
b) Veien videre og spørsmål
Deltakere er Tore Kvalen (Hent), Geir Rune Trøan (NRS), Rina Aakvik (Oras),
Lars Petersen (Vintervoll), Knut Ivar Klefsås (GK) og Jahn Johansen (Optimera).