Miniseminar: Hvordan presterer min virksomhet?

EBA Trøndelag og prosjektteamet fra Måleprosjektet inviterer til miniseminar 3. oktober om resultatene fra et prosjekt der vi har testet ut bruk av et amerikansk benchmarkingssystem hos 18 pilotvirksomheter i norsk byggenæring.

Fotograf: dolgachov

Målesystemet CII 10-10 måler prestasjoner på ti ulike indikatorer på prosjektnivå og virksomhetsnivå og kan også brukes til å analysere utvikling på bransjenivå.

Målgruppen er virksomheter innen bygg, anlegg og eiendom med hovedvekt på de som har middels store og større prosjekter.

Program:

Tid

Tema

13:00

Kaffe og noe å bite i

 

13:15

Velkommen v/Kristian Dahlberg Hauge, direktør Håndverkerforeningen i Trondheim og EBA Trøndelag

13:20

Innledning Hva er Måleprosjektet? Hva har vi gjort? Hvorfor? v/ Prosjektteamet.

 

13:45

Funn/nytte/verdi av måleverktøyet CII 10-10 

-Eksempler i tre bolker v/Ingrid Bjørnsrud, Statnett (pilot) og prosjektteam.

-        Prosjektnivå

-        Virksomhetsnivå

-        Bransje/næring. Aggregert på tvers av virksomheter

 

14:40

Åpen spørsmålsrunde ledet av faglig prosjektleder i Måleprosjektet Jan Alexander Langlo, SINTEF

 

14:50

Invitasjon til bruk av verktøyet v/ professor Bjørn Andersen, NTNU, leder av Prosjekt Norge

 

15:00

Slutt

Disse har deltatt i måleprosjektet: 

*Prosjektteamet i Måleprosjektet:

  • Rannveig Ravnanger Landet, direktør i Byggenæringens Landsforening, administrativ leder av Måleprosjektet.
  • Jan Alexander Langlo, seniorforsker i SINTEF, faglig leder i Måleprosjektet
  • Bjørn Andersen, professor, Inst. for maskinteknikk og produksjon ved NTNU
  • Siri Bakken, professor, Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU/ OSLO WORKS
  • Ole Jørgen Karud, PhD, partner i Catenda
  • Alexander Smidt Olsen, direktør i Metier
  • Sara Hajikazemi, forsker i SINTEF