NHO Trøndelags årskonferanse

Velkommen til NHO Trøndelags årskonferanse mandag 3. april.

Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig skal vi også sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser.

Norge har et godt utgangspunkt på veien mot lavutslippssamfunnet. Det handler om naturgitte forutsetninger, og vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene. Evnen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kommersialisere innovasjoner danner grunnlag for fremtidig verdiskaping og reduserte klimagassutslipp. Det vil kunne gi norske bedrifter økt konkurransekraft.

På vår årskonferansen vil du møte mennesker og bedrifter fra hele Trøndelag som hver dag jobber for en grønn fremtid.

Velkommen til debatt og innsikt på NHO Trøndelags årskonferanse Made in Norway – På jobb for en grønn fremtid.