Permittering eller nedbemanning?

Hva er lov og ikke lov?

Vi skal "leie" deg gjennom en permitterings- og nedbemanningsprosess fra A til Å. Kurset tar sikte på å gi en oversikt over reglene om permittering og nedbemanning. Gjennomgangen vil være praktisk og vi vil bruke mye tid på eksempler fra rettspraksis.

På kurset vil du lære om:

  • Endringer i permitteringsregelverket
  • Detaljene i saksbehandlingen
  • Særlige krav ved masseoppsigelse
  • Eksempler på dokumentasjon som kan benyttes i de ulike stegene

Les mer om kursets program her

Kontakt oss

Hans Kristian Gjerde

Advokat

hans.kristian.gjerde@nho.no
Mobil
92066463