Samferdselskonferansen 2016 i Kristiansund

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til Samferdselskonferanse. Gode samferdselsløsninger krever samarbeid på tvers av fylkesgrensene og NHO Trøndelag oppfordrer til deltakelse på konferansen

«Verdien av bedre kommunikasjon» er tema, når
det nå inviteres til Samferdselskonferansen 2016.

Arrangørene sier at vi skal løfte blikket, se framover og håpe at Samferdselskonferansen vil bidra til positiv nettverksbygging, gode og kreative samtaler! På agendaen står blant annet NTP, E39 og samfunnsverdien av bedre forbindelser mellom Ålesund og
Trondheim, bypakkene og hvordan samferdsel kan bygge en sterkere region.

 
SE PROGRAMMET OG MELD DEG PÅ KONFERANSEN