Seminar: muligheter i H2020 innen havrommet

Muligheter i H2020 innen havrommet; et seminar for aktører innen energi, klima og miljø, maritime operasjoner og havbasert matproduksjon.

Kanskje tiden nå er moden for at nettopp din bedrift bygger og forsterker relasjoner til de beste internasjonale fagmiljøene for å sikre økt vekst og konkurransekraft? Trenger du også risikoavlastning og samarbeidspartnere for å gjennomføre forsknings- og innovasjonsaktiviteter, da kan Horisont 2020 være relevant for deg!

Horisont 2020-Trøndelag, Innovasjon Norge, NHO Trøndelag og Forskningsrådet inviterer til seminar om næringslivets muligheter i Horisont 2020 innen havrommet. På seminaret får du praktisk informasjon og veiledning og en bedrift vil dele sine erfaringer.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og er Europakommisjonens verktøy for å skape økonomisk vekst i Europa. Programmet støtter forskning, innovasjon, utvikling av ny teknologi og markedsnære aktiviteter, som piloterings- og demonstrasjonsprosjekter.

Etter presentasjonene har du mulighet til å snakke med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Patentstyret.

Påmelding via Forskningsrådets sider

Program

Kontakt oss

Jon Uthus

Seniorrådgiver

NHO Trøndelag

jon.uthus@nho.no
Telefon
93061800