Sjømannskirkens fagseminar 2016

Krisestøtte i en flerkulturell sammenheng

NHO har en samarbeidsavtale med Sjømannskirken. Derfor tilbys nå dette seminaret gratis til NHOs medlemmer, så lenge det er plasser. Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Verden blir stadig mindre, og vi forholder oss til mennesker med ulik kulturell bakgrunn også i jobbsammenheng. Hvis ulykken er ute; hvordan drive god krisestøtte for mennesker fra ulike deler av verden? Seminaret handler om å tilpasse krisestøtten slik at den er til hjelp, også når det ikke bare en nordmenn involvert. Mange av Sjømannskirkens partnere vil ha som mulig scenario at en ulykke kan ramme et flerkulturelt arbeidsfellesskap eller reisefølge.

Seminaret holdes av Sjømannskirkens egne medarbeidere, med foredrag, dialog, gruppesamtaler og videoklipp. Målsettingen er å gjøre bedriftene/organisasjonene tryggere i en oppfølging av en virkelig hendelse.

I Trondheim arrangeres seminart 7. september kl. 09.00 - 12.00 (lunsj fra kl. 11.30) hos SINTEF.

For mer informasjon, kontakt Jan S Rønningen jsr@sjomannskirken.no, tlf 404 72 560.

Påmeldingen er bindende, og du får en kvitteringsmail når påmeldingen er registrert.