Stiklestadkonferansen 2016

2. juni arrangeres Stiklestadkonferansen for et mer inkluderende arbeidsliv.

Alle virksomheter, både i offentlig og privat sektor, står i dag overfor
omstillinger og endring. Omstilling og endring er nødvendig for å kunne møte
utfordringene i markedet og samfunnet framover. Dette er mer eller mindre
kontinuerlige prosesser. Men hva skal til for å lykkes?

Stiklestadkonferansen tar denne gangen for seg temaet endring og omstilling, og
partssamarbeidet knyttet til dette. Hvordan jobber de som lykkes? Hva er viktig
å ha på plass for å levere gode produkter og tjenester?

Kom og hør på foredragsholdere med erfaringer innenfor endring, omstilling og
lagspill.

Les om foredragsholderne på Stiklestadkonferansen for et mer inkluderende arbeidsliv

Les mer om Stiklestadkonferansen for et mer inkluderende arbeidsliv