Utvikling av kompetanse: Vår viktigste "fornybare næring"?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer til møte om kompetanse 17. april på Lerchendal gård i Trondheim.

Fotograf: Aksel Jermstad

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer til møte om kompetanse tirsdag 17. april 2018.

Foredrag:

  • Innledning om Perspektivmeldingen
    Karl A. Almås, spesialrådgiver, SINTEF Ocean og styreleder, NHO Trøndelag
  • Hvilke muligheter har vi for å oppnå kompetanseutvikling i bedriftene?
    Kristian Dahlberg Hauge
  • Tar vi vare på de mulighetene vi utvikler?
    Stig William Omholt, professor og forskningsleder, NTNU Biotechnology

Nærmere informasjon om foredraget finner du her

Møtet er åpent for alle interesserte.