Female Future

Female Future er NHOs leder- og styreutviklingsprogram for kvinnelige ledere. Hovedformålet er å gi kunnskap, selvinnsikt og motivere flere kvinner til å ta styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet.

Nyheter

  • Viktig med mangfold i styrerommene

    NTNU Accel AS rigges for å bli innovasjonslokomotivet i Midt-Norge. Organisasjonen rundt NTNU Accel fremstår dessverre som en arena hvor stort sett menn gis tilgang til talerstolen.

    28. januar 2015
  • Søk NHOs Lederprogram Female Future Midt Norge i 2014-2015

    NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter. NHO søker nå etter nye deltakere til Female Future-programmet til høsten. Programmet legger til rette for videreutvikling av nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og bidrar til å få flere kvinner i ledelse og styrene.

    4. juni 2014

Kontakt

Hanne Falstad

Rådgiver

NHO Trøndelag

hanne.falstad@nho.no
Telefon
93040017