Søk NHOs Lederprogram Female Future Midt Norge i 2014-2015

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter. NHO søker nå etter nye deltakere til Female Future-programmet til høsten. Programmet legger til rette for videreutvikling av nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og bidrar til å få flere kvinner i ledelse og styrene.

- Det er supert at NHO tilbyr Female Future. Kompetansen vi opparbeider gjennom dette programmet er verdifull - både for oss og for bedriftene vi jobber i, sier Ingunn Lysaker Norbom og Kari Sollie (Female Future Midt Norge).

Publisert 04.06.14

Trøndelag, Female Future

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på.

Programmet kan ta opp 26 kvinnelige ledertalenter og omfatter fylkene Sør-og Nord Trøndelag og Møre & Romsdal. Ønsker du å søke deltakelse på Female Future Midt-Norge – SØK HER

Programmet legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene.

Kort om NHO Female Future Deltakere i NHO Female Future går gjennom et krevende program som utfordrer dem på temaene ledelse, retorikk, nettverksbygging, egenutvikling og synliggjøring. Programmet inkluderer eget kurs i styrearbeid som blant annet gir kompetanse på aksjeloven.

Egenandelen er på kr 32.000,-

Programmet går over ett år, og er åpent for bedrifter og virksomheter som ønsker å jobbe aktivt for å øke kvinneandelen i ledelsen og styrene i bedriftene. Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet.

Les om Suksess for Female Future deltaker Tatsiana 

Deltakerne bør velges ut av bedriftens ledelse, og hver bedrift har mulighet til å søke med inntil to deltagere per år. Når bedriften har valgt ut sin(e) kandidat(er), er det kandidaten selv som søker om opptak i programmet.

Hvordan søke? I tillegg til å fylle ut søknadsskjemaet, ber vi kandidater sende CV og et kort motivasjonsbrev (max. 1800 tegn) til Hanne Falstad i NHO Trøndelag. I motivasjonsbrevet ber vi om at kandidaten reflekterer rundt følgende spørsmål:

  • På hvilken måte vil Female Future-programmet være nyttig for deg?
  • Hva motiverer deg til å delta i Female Future-programmet?
  • På hvilken måte kan du bidra i gruppa?

NHO ønsker din bedrift velkommen som søker!

Les denne reportasjen: Intervju med to deltakere

Foreløpig Samlingsplan:

 

Samlingsplan Female Future Midt Norge   2014 - 2015    
       
| Omfang Beskrivelse Hvor
23. september   2014 3 timer Informasjonsmøte NHO   Trøndelag BI Pirsenteret,   Trondheim
24. september   2014   Deltagere sender 360   graders kartlegging til sine respondenter  
7. oktober   2014   Siste svarfrist   360/rapporter utarbeides  
uke 43-45   Samtaler med   konsulent  
6. -   7.november 2014 2 dager Module 1 AFF,   Lederutvikling Sted ikke avklart
3. desember   2014 1 dag Arena Female Future Oslo
10. -   11.desember 2014 2 dager BI Styrekompetansekurs   BI BI Pirsenteret ,   Trondheim
12. -   13.februar 2015 1,5 dager Modul 2 AFF,   Lederutvikling   
13. - 14.april   2015 2 dager BI Styrekompetansekurs   BI BI Pirsenteret,   Trondheim
21. mai 2015 1 dag Modul 3 AFF,   Lederutvikling  OSLO
 juni 2015 2 dager Retorikk kurs, med   avsluttende middag Sted ikke avklart
  12 dag    

Kontakt oss

Hanne Falstad

Rådgiver

NHO Trøndelag

hanne.falstad@nho.no
Telefon
93040017