Innovative Anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for at offentlige virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet, til å kjøpe bedre produkter og tjenester.

Smartere samhandling og innkjøp - med mål om å fremme innovative offentlige innkjøp

Nyheter

Kontakt oss