Granåsen utvikles, for idrett og helse

Dialogkonferanse onsdag 5. april; Trondheim kommune inviterer til privat/offentlig samarbeid om utvikling av Granåsen.

Publisert 27.03.17

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Næringslivet inviteres til dialog om utvikling av området, hvor målet er å finne mulige løsninger for idrettsanlegget og området rundt. Den kommende rehabiliteringen og utviklingen åpner for mange nye muligheter. Det inviteres til bred involvering med mål om å få frem gode ideer, løsninger og mulige konseptskisser.

Næringsutvikling og kommersiell drift i Granåsen skal være i tråd med områdets formål; å fremme idrett, helse og aktivitet i befolkningen.

Dialogkonferanse holdes på Toppidrettssenteret i Granåsen, onsdag 5. april kl. 11.30 – 15.00 (påmelding før 3. april kl 09.00)

Se invitasjon fra Trondheim kommune, med programmet for dagen og påmeldingsinformasjon på Innovativeanskaffelser.no