Dialog og workshop om digitale trygghetsalarmer

Trondheim kommune inviterer til dialog og workshop om digitale trygghetsalarmer 15. mars, i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet

Digitale trygghetsalarmer, illustrasjonsbilde

Digital trygghetsalarm. Fotograf: Siv Dolmen

Publisert 09.03.17

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Trondheim kommune skal nå digitalisere sine 4300 trygghetsalarmer og inviterer aktuelle leverandører og andre interesserte til dialogmøte med workshop for å kunne gi informasjon og diskutere muligheter for gjennomføring av anskaffelsen. Trondheim kommune har etablert et eget program for velferdsteknologi for å utvikle og implementere velferdsteknologiske tjenester.

 

Se programmet og påmeldingsinfo på innovativeanskaffelser.no