En trøndersk suksesshistorie

- Er du på styr, vi har nettopp begynt, svarte konsernsjef i SalMar, Gustav Witzø på spørsmål om utviklingen på Frøya/Hitra vil fortsette i fremtiden

Debatt med Elisabeth Skarsbø Moen - Årskonferansen 2015

Publisert 09.01.15

Trøndelag


NHOs årskonferanse gikk denne uken av stabelen, og trøndersk næringsliv ble viet stor oppmerksomhet i årets program. Ordfører i Frøya kommune, Berit Flåmo, var sammen med konsernsjef i SINTEF, Unni Steinsmo og grunnlegger og konserndirektør i SalMar, Gustav Witzø, invitert til konferansen for å snakke om Frøya/Hitra som attraktiv næringsregion.

Tett samarbeid
På spørsmål fra debattleder Elisabeth Skarsbø Moen om hva andre kommuner og regioner kan lære av suksesshistorien på Frøya/Hitra svarte Unni Steinsmo at suksessformelen har vært å se de store mulighetene i havrommet, både i forhold til arbeidsplasser, nye næringer og det å utvikle eksisterende næring. I tillegg slo Steinsmo fast at det ikke hadde vært mulig uten et tett samarbeid mellom internasjonalt ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringslivet i regionen.

Frøya og Hitra har hatt en rivende utvikling de senere årene, og statistikk viser at kommunene har hatt en sysselsettingsvekst på 2,5 prosent i året, noe som er dobbelt så mye som i resten av landet. I følge konsernsjefen i SalMar er dette en utvikling som ikke vil gi seg med det første.

- Er du på styr, vi har nettopp begynt, svarte Witzø på direkte spørsmål fra Skarsbø Moen om sysselsettingsveksten vil fortsette.

Utfordrende for en liten kommune
Ordfører i Frøya, Berit Flåmo, la også vekt på samarbeidet mellom politikerne og næringslivet som en forutsetning for denne trønderske suksesshistorien. Flåmo pekte på at det er utfordrende for en liten kommune å ta imot mange nyansatte og deres familier, men at man gjennom tett dialog med næringslivet kan være i forkant med planlegging av både infrastruktur og tjenestetilbud.

Se hele paneldebatten øverst i artikkelen