Et stort steg i riktig retning

- Det nye veiselskapet er et stort steg mot raskere veiutbygging i Trøndelag, noe vi og våre medlemsbedrifter har etterlyst lenge, sier Regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård

To trønderske veiprosjekt prioriteres i nytt statlig veiselskap

Publisert 15.04.15

Trøndelag

I går presenterte samarbeidspartiene Venstre, FrP, KrF og Høyre en ny reform innenfor veisektoren; et eget utbyggingsselskap for veg. Selskapet får ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde vei. Av de syv prioriterte veiprosjektene som det nyopprettede selskapet skal ha ansvar for, er to av prosjektene trønderske, nemlig E6 Ulsberg-Melhus og E6 Ranheim-Åsen. Denne prioriteringen gleder regiondirektør i NHO Trøndelag Merethe Storødegård.

- I NHO Trøndelag er vi veldig glade for at dette veiselskapet kommer på plass. Dette er et stort steg mot raskere veibygging i trøndelag, noe vi og våre medlemsbedrifter har etterlyst lenge, sier Storødegård. Storødegård peker på Vegforum Trøndelag som en viktig pådriver i arbeidet for å få gjennomslag for prioriteringen av de trønderske veiprosjektene.

- Vegforum Trøndelag har jobbet lenge for at nettopp disse veiprosjektene skal prioriteres, fordi det er avgjørende for utviklingen av næringslivet i regionen. Når dette nå kommer på plass er det et resultat av et langsiktig arbeid, og et tydelig bevis på at det nytter å stå sammen, forteller Storødegård.

Kommunene må følge opp

Til sammen vil 7 veiprosjekt bli løftet ut av Nasjonal Transportplan og Statens vegvesen til det nye statlige veiselskapet. Selskapet skal eies av Samferdselsdepartementet, men skal selv styre butikken, uten politisk innblanding. Når det gjelder finansiering får selskapet en oppstartsportefølje på 130 milliarder kroner, og det skal årlig tilføres fem milliarder kroner fra statsbudsjettet.

- Den viktigste forutsetningen for et slikt selskap er at de får forutsigbar finansiering, sier Storødegård. Hun forteller videre at det nå er viktig at kommunene også følger opp.

- Nå er det viktig at kommunene følger med i timen og sørger for å følge opp, slik at kommunene blir en drivkraft og samarbeidspartner for veiselskapet, og ikke et hinder for planleggingen.

NHO: Et stort skritt mot raskere veibygging

Adresseavisen: Vi lovet å sørge for mye mer vei, nå gjør vi det

E24: - Stortinget må bestemme veiåpninger