Dårligere vei = dyrere frakt

Klar oppfordring fra NHOs medlemsbedrifter til stortingskandidatene om økt satsing på samferdsel i Trøndelag. - Manglende satsing på vei gjør oss mindre konkurransedyktig, sier Ole Johan Svorkdal i Washington Mills.

#205

Møte mellom stortingskandidatene i Sør-Trøndelag og noen av NHOs medlemsbedrifter hos Washington Mills på Orkanger. Fotograf: NHO Trøndelag

Publisert 21.08.17

Trøndelag, Samferdsel

I dag arrangerte NHO Trøndelag første av i alt fire møter i forbindelse med årets valgkamp. Hensikten med møtene er å samle noen av våre medlemsbedrifter med stortingskandidatene, i dialog om viktige tema for næringslivet i regionen. Tema for det første valgmøtet var samferdsel og infrastruktur og ble arrangert hos Washington Mills på Orkanger, en bedrift som i ikke så rent liten grad er avhengig av god veistandard for å få fraktet sine ferdige produkter ut i markedet. Over 90 prosent av varene som selges fra Washington Mills transporteres på veg, dette utgjør omlag 750 trailerlass per år.
- Manglende satsing på vei gjør oss mindre konkurransedyktig, sier administrerende direktør i Washington Mills, Ole Johan Svorkdal.
- For oss er dårligere vei det samme som dyrere frakt.

Administrerende direktør i Washington Mills, Ole Johan Svorkdal, viser Jorodd Asphjell, Lars Haltbrekken og de andre stortingskandidatene rundt i produksjonslokalene på Orkanger. Fotograf: NHO Trøndelag

#205På møtet i dag deltok også Hob Gods, Skanska og Wacker Chemicals, i tillegg til Nye Veier. Oppfordringen fra NHOs medlemsbedrifter til stortingskandidatene om økt satsing på samferdsel i Trøndelag var klar og enstemmig.

På flere områder har næringslivet lyktes med å få gehør for sine samferdselskrav, blant annet gjennom fullt gjennomslag for NHO og NHOs medlemsbedrifter i Nasjonal Transportplan (NTP) som ble lagt frem tidligere i år. Det er allikevel behov for å holde trykke oppe.

- Årets NTP var et fullsteding gjennomslag for våre krav og næringslivets behov, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.
- Selv om det er gledelig å se at prioriteringene i NTP har et bredt politisk flertall bak seg er det viktig å holde trykket oppe slik at vi sørger for at bevilgningene følger ambisjonene.

Godt oppmøte på NHOs valgmøte om samferdsel. Her innleder Torbjørn Halland i Wacker Chemicals. Fotograf: NHO Trøndelag

#205

Les mer: På vei mot gjennomslag for bedriftene i Trøndelag

I tillegg til prioriterte veiprosjekt i Trøndelag i NTP er også en fortsatt satsing på Nye Veier viktig for næringslivet i regionen.
- Vi ønsker oss økte rammer til Nye Veier slik at selskapets samlede prosjektportefølje i Trøndelag ferdigstilles så raskt som mulig, uavhengig av hvem som sitter i regjering, sier Lien.

Ketil Sand, prosjektleder Anlegg i Skanska var også opptatt av Nye Veier og hvordan politikerne kan legge til rette for bedre veiutbygging.
- I Skanska er vi opptatt av at myndighetene legger til rette for en bevisst bruk av gjennomføringsmodeller hvor entreprenørenes kompetanse blir trukket inn tidligst mulig, og blir tillagt vekt ved tildeling av kontrakter, utover pris, sier Sand.
- På denne måten vil også vi i bransjen i enda større grad kunne stille krav til egne ansatte og opplæring innen yrkesfagene.

På omvisning hos Washington Mills fikk stortingskandidatene også hilse på noen av bedriftens 6 lærlinger. Her sitter Anders Ebbesen, som har gått Kjemi- og prosessfag på Follo  videregåendeskole, og styrer produksjonsprosessen digitalt. .Fotograf: NHO Trøndelag

#205

Les mer: Avisa Sør-Trøndelag - Utenlandske transportører har konkurransefortrinn